MEDMETOV
TRAJNI NATEČAJ
ZA NAJBOLJŠO KRATKO KRATKO ZGODBO

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli in uredništvo revije Medmet razpisujeta trajni natečaj za najboljšo kratko kratko zgodbo.

1. Zanimajo nas besedila v literarni zvrsti splošno znani kot »flash fiction«, pri čemer smo za potrebe natečaja omejili dolžino zgodb na največ 1000 besed. Posebej poudarjamo, da je natečaj odprt za besedila vseh žanrov; pestrost in inovativnost sta zaželeni.

2. Natečaj je javen in poteka ves čas od njegove objave naprej. Avtorice in avtorji, ki želijo sodelovati, naj svoje zgodbe objavijo kot komentar pod objavo natečaja na FB časovnici revije Medmet in jo podpišejo s svojim pravim imenom in priimkom, zaželeno pa je, da svojo objavo opremijo še s kakšnim ključnikom (npr. #natečaj). Če je avtorica ali avtor mlajši od tridesetih let in se želi potegovati za posebno nagrado mlajših avtorjev, naj svoje ime in priimek v okelpaju dopolnijo s pripisom: (mladi avtor). Zgodbe naj bodo v slovenskem jeziku. Avtorice in avtorji se z objavo svojega besedila strinjajo s pravili natečaja.

3. Prispela besedila se potegujejo za tri nagrade: nagrado bralcev, nagrado strokovne komisije in posebno nagrado za avtorice in avtorje mlajše od tridesetih let.

4. Vse tri nagrade se bodo podeljevale dvakrat v obdobju enega leta: za besedila prejeta do 14. 8. in za besedila prejeta do 14. 1. naslednjega leta. Besedila, ki prispejo po navedenih rokih, avtomatično konkurirajo za nagrado v naslednjem polletnem natečajnem obdobju.
Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi zgodbami na obdobje, vsaka zgodba pa lahko sodeluje na natečaju samo enkrat.

5. Nagrado strokovne komisije podeljuje komisija, sestavljena iz najmanj treh članov z ustreznimi referencami na literarnem področju.

6. Nagrado bralcev prejme zgodba, ki bo do izteka vmesnega polletnega roka natečaja zbrala največ všečkov na Facebooku. (Pojem všeček za potrebe tega natečaja zajema odzive: všeč mi je, obožujem, sočustvujem, haha, neverjetno, žalostno).

7. Nagrade bodo podeljene najkasneje v 30. dneh po izteku posameznih natečajnih obdobij. Rezultati natečaja bodo objavljeni na FB strani revije Medmet, na spletni strani revije Medmet (www.medmet.si) in na spletni strani Mladinskega društva Bistrica ob Sotli (www.klub-metulj.org).

8. Višina nagrad v letu 2021 znaša 150 EUR za nagrado bralcev, 150 EUR za nagrado strokovne komisije in 150 EUR za nagrado mlajšim avtorjem.

9. Predvidoma bo strokovna komisija poleg zmagovalne zgodbe vsako leto izbrala tudi večje število drugih besedil za objavo v Medmetovi tiskani publikaciji.

10. S sodelovanjem na natečaju avtorji dovoljujejo morebitno objavo svojih tekstov na spletnih straneh revije Medmet (www.medmet.si), na spletni strani Mladinskega društva Bistrica ob Sotli (www.klub-metulj.org) in v morebitni tiskani publikaciji z izbranimi prispevki.

11. Člani uredništva revije Medmet, zaposleni na Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli ter ožji družinski člani prvih in drugih na natečaju ne smejo sodelovati.

12. V primeru nepričakovanih spremembe delovanja in/ali pravil družbenega omrežja, na katerem poteka natečaj, si organizatorji pridržujejo pravico do smiselnih prilagoditev njegove izvedbe.

Vabljeni k sodelovanju!
Uredništvo revije Medmet

Mimogrede – kaj pa sploh je kratka kratka zgodba?

Opazili smo, da na Medmetov natečaj za najboljšo kratko kratko zgodbo pogosto prihajajo spretno napisana besedila, ki pa pravzaprav niso kratke kratke zgodbe, ampak bolj črtice, eseji, poezija v prozi in podobno. Ker se nam zdi škoda, da bi bil trud obetavnih avtorjev zaman, morda ni odveč, če znova izpostavimo nekaj osnovnih smernic za pisanje tovrstne proze.

Kljub svoji omejeni dolžini je kratka kratka zgodba (oz. angl. »flash fiction«) še zmeraj »zgodba«, kar pomeni, da se mora v njej nekaj zgoditi.

Čeprav se poleg smisla za zgodbo izkušen pisatelj odlikuje še z dobrim posluhom za ustvarjanje vzdušja in z občutkom za prepričljivo upodabljanje značajev, se pri pisanju kratke kratke zgodbe zaradi njenega skromnega obsega pogosto omeji izključno na tiste literarne prijeme, ki so za uresničitev njegove literarne zamisli najbolj nujni. Pri tem svoje sporočilo bralcu ponavadi ne postreže na pladnju. Veliko raje poseže po presenetljivem koncu oziroma preobratu, ki dogajanje v zgodbi osvetli iz drugega zornega kota in tako bralca spodbudi k iskanju novih razlag prebranega. Včasih je dovolj že to, da kratka kratka zgodba nevsiljivo namigne na širši kontekst njenega dogajanja in s tem odpre razlage, o katerih lahko bralec samo ugiba …