NATEČAJ ZA KRATKO KRATKO ZGODBO

Uredništvo revije Medmet in Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli razpisujeta natečaj za najboljšo
kratko kratko zgodbo.

1. Ponovitev besede »kratko« ni naključna napaka, iščemo besedila v literarni zvrsti, ki v angleškem
jeziku sliši na ime »flash fiction«, pri čemer smo za potrebe natečaja omejili dolžino zgodb na največ
1000 besed. Posebej poudarjamo, da je natečaj odprt za besedila vseh žanrov; pestrost in
inovativnost sta zaželeni.

2. Natečaj je anonimen. Avtorice in avtorji naj pošljejo svoja nepodpisana besedila v 3 izvodih po
navadni pošti na naslov:

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 9
3256 Bistrica ob Sotli

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani revije Medmet (www.medmet.si). Nagrajenci
bodo svoje avtorstvo dokazali tako, da bodo oddano besedilo poslali na e-naslov, ki bo naveden v
omenjeni objavi rezultatov.

3. Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo skladne s pričujočimi navodili, ter pravilno oddane
najkasneje do 31. julija 2020. Člani uredništva revije Medmet, zaposleni na Mladinskem društvu
Bistrica ob Sotli ter ožji družinski člani prvih in drugih na natečaju ne smejo sodelovati.

5. Izbor med prejetimi besedili bo opravila tričlanska strokovna komisija, ki bo zmagovalni zgodbi
podelila nagrado v vrednosti 300 evrov. Nagrada vključuje tudi honorar za objavo zgodbe v tiskani
izdaji revije Medmet.
Člani komisije lahko ob nagrajenih predlagajo za honorirano objavo v reviji Medmet tudi druga
prispela besedila. Odločitev komisije je dokončna, zato pritožba nanjo ni mogoča.

6. Rezultati natečaja bodo objavljeni najkasneje 20. avgusta 2020 na spletni strani revije Medmet
(www.medmet.si) in Mladinskega društva Bistrica ob Sotli (www.klub-metulj.org).

Vabljeni k sodelovanju!

 

Delavnica pisanja kratke zgodbe pod mentorstvom pisatelja Toma Podstenška

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli v okviru projekta Vas kulture organizira delavnico pisanja kratke zgodbe pod mentorstvom pisatelja Toma Podstenška.

Delavnica je zasnovana na praktičnem pristopu. Ukvarjali se bomo s konkretnimi besedili udeležencev, jih analizirali, komentirali, razvijali in iskali možnosti za njihovo izboljšanje.

Seveda se bomo ob tem dotaknili tudi nekaterih teoretičnih osnov, spoznali zakonitosti posameznih žanrov in različne pripovedne tehnike, rekli nekaj malega o zgradbi literarnega dela, pa o pisanju prepričljivih dialogov, karakterizaciji likov, najpogostejših napakah, dobrih naslovih in uvodih, še boljših zaključkih in še o marsičem drugem …

Končni cilj delavnice je, da udeleženci v roku enega meseca napišejo čim boljšo kratko zgodbo oziroma dokončajo in izpilijo svoje besedilo, če se bodo odločili za razvijanje že obstoječega osnutka.

Delavnice bodo zaradi trenutnih razmer potekale na daljavo, v kombinaciji videokonferenc in dopisnega komuniciranja.

Pričakuje se sprotno domače delo in sodelovanje na šestih spletnih videokonferencah, ki bodo potekale v juniju 2020, ob ponedeljkih in četrtkih. Termini: 1. 6., 4. 6, 8. 6., 11. 6., 15 6. in 18. 6.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.